مکالمه بین IrIsT و IR Anonymous

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام.داداش اینجا خونه منه.از قدیم الیام اینجا بودیم و هستیم و خواهیم بود.
  2. به ببین کی اینجاس بابا بخیال شو نمیشه همه جا نباشی

    irist
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2