مکالمه بین 4shir و IlTTlI

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. یادش بخیر انجمن اشیر
    ای خدا همش مقاله های این دکتره اسمش چی بود؟ صمدی؟ چیبود یادم رفت
    خلاصه نصفش مقاله های اون بود
    ولی خدایی پست های جالبی تو انجمنت بود یادش بخیر
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1